1. A promoción das relacións entre as propias empresas que forman parte do sector.
  2. A promoción de relacións cos distintos órganos administrativos (Ministerios, Consellerías, Delegacións de Goberno, Concellos...).
  3. A promoción de relacións con outras agrupacións de interese (Cámaras Oficiais, Federacións ou Asociacións relacionados co sector...).
  4. A integración noutras Entidades de interés: AENOR (AGA ten dous representantes nos Subcomités de Áridos); FEDERACIÓN DE ÁRIDOS, FdA.
  5. A promoción das empresas asociadas a través de diversos medios: Internet, Prensa, Revistas técnicas e na propia Revista publicada pola AGA (BUXARDA).
  6. A obtención de certos servizos con mellores condicións económicas (Pólizas de R.C., Ensaios de laboratorio, Normas UNE).