1. O continuo servizo de “asesoría técnica” aberto na sede da Asociación, dando resposta a calquera tipo de consulta dos asociados.
  2. O continuo servizo de “asesoría xurídica” aberto na sede da Asociación:
    1. Consultas sobre calquera cuestión de interese para os asociacos.
    2. A defensa dos dereitos e intereses do sector e especialmente das empresas asociadas ante calquera tipo de organismo.
    3. A presentación de todo tipo de Escritos, Instancias, Consultas, Denuncias, Recursos, etc.
    4. Obtención de diversos modelos de contratos.