1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

17/02/2017

ESTUDO SOBRE AS SINERXIAS ENTRE A PRODUCCIÓN DE ARIDOS E O TRATAMENTO DE RCD´S E MATERIAIS DE EXCAVACIÓN

La Asociación Galega de Áridos (ARIGAL) que reúne al más del 90% de los productores de áridos naturales de Galicia, en el marco de sus actividades de promoción y estudio del subsector de los áridos, con la ayuda de la Consellería de Economía, Emprego e Industrias, viene de elaborar un estudio sobre las sinergias entre la producción de los áridos y el tratamiento de RCD y materiales de excavación.
El objetivo de dicho estudio es analizar las distintas posibilidades del empleo de RCD y materiales de excavación para la producción de áridos reciclados, aprovechando las instalaciones y el conocimiento que poseen los productores de áridos naturales; identificando las debilidades y fortalezas del sector en esta nueva actividad.

Disponible para su descarga

28/09/2016

ARIGAL NOVAS

Boletín informativo do sector dos áridos en Galicia

19/07/2016

MEMORIA DE ACTIVIDADES AGA 2015

Memoria de actividades da Asociación Galega de Áridos no exercicio 2015

18/05/2016

MODELOS DE CERTIFICADO DE FORMACION E LIBRO DE REXISTRO

Modelos para o cumprimento da resolución do 16 de outubro de 2014, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se aproba a especificación técnica número 2005-1-11 «Cartilla de formación persoal do traballador e Libro de rexistro de cursos recibidos» da instrución técnica complementaria 02.1.02 «Formación preventiva para o desempeño do posto de traballo», do Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira.

29/10/2015

ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICO ECONOMICA DUN SPM NO SECTOR DOS ARIDOS EN GALICIA

02/10/2015

PONENCIA IV CONGRESO NACIONAL DE ÁRIDOS. MADRID 2015

Homoxeneización e Mellora dos Servizos de Prevención Alleos.

02/10/2015

PONENCIA IV CONGRESO NACIONAL DE ÁRIDOS. MADRID 2015

Xestión da Trazabilidade, caso real.

20/10/2014

MANUAL DE CONTRATACION E AVALIACION DOS SERVICIOS DE PREVENCION ALLEOS NO SECTOR DOS ARIDOS DE GALICIA

20/10/2014

RECOMENDACIÓNS PARA OS SERVICIOS DE PREVENCIÓN ALLEOS NO SECTOR DOS ARIDOS DE GALICIA

01/02/2014

BOLETIN BUXARD@ Nº 54

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7