A Asociación Galega de Áridos agrupa a empresas que explotan, fabrican e comercializan algún tipo de árido en Galicia. Dende ela fomentamos a colaboración entre os nosos membros e levamos a cabo unha política activa de promoción do sector e defensa dos interes dos asociados.